Gepost door Michel Maus

Nu artificiële intelligentie meer en meer een hot topic is geworden, lijkt het alsof metaverse wat naar de achtergrond is verdwenen. Maar dat is slechts schijn. Recente ontwikkelingen door techgiganten als Apple en Meta, met de onthulling van respectievelijk VisionPro headsets en Ray-Ban smart glasses, tonen net aan dat de metaverse verder in ontwikkeling is. En ook de overheid, de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld tonen van langsom meer belangstelling voor de metaverse, met in het bijzonder metaverse governance en waardecreatie. Metaverse is alive and kicking, zoveel is duidelijk.

Metaverse

En ook op economisch vlak biedt de metaverse heel wat perspectieven. Het World Economic Forum schat dat de economische impact van de metaverse tegen 2030 op minstens 1,91 biljoen dollar en in een optimistisch scenario zelfs op 4,44 biljoen dollar. De impact van de metaverse is dus enorm en biedt heel wat perspectieven voor quasi alle sectoren, en dus ook voor de advocatuur.

Vooreerst zijn er heel wat juridische uitdagingen voor de metaverse zelf, waar advocaten een belangrijke rol in kunnen spelen. De digitale wereld van de metaverse is een nieuwe wereld die nieuwe regelgeving vereist. En zolang deze nieuwe regelgeving niet wordt gecreëerd moet er gezocht worden naar antwoorden op tal van juridische vragen die zich in de metaverse zullen stellen.

De eerste vraag die we ons al kunnen stellen, is wie regeert de metaverse. Het internationaal recht bepaalt dat staten soevereiniteit bezitten ter land, ter zee en in de lucht. Maar wat dan met de virtuele wereld? Kunnen staten hun soevereiniteit ook deze virtuele wereld laten gelden? Dubai en Seoul bijvoorbeeld bouwen twin cities in de metaverse. Wie bepaalt dan welke regels er binnen deze virtuele twins zullen gelden?

En ook binnen zowat elke rechtstak zal de metaverse bijzondere problemen stellen. In het arbeidsrecht bijvoorbeeld zal de vraag moeten beantwoord worden wie de eigenaar is van een avatar of een hologram. Is dat de werknemer of de wekgever? In het familierecht zullen we de digitale onsterfelijkheid moeten regelen. Kunnen erfgenamen een overleden persoon verder digitaal laten leven onder de vorm van een avatar of een hologram? En hoe zit het met digitaal vastgoed in pakweg Decentraland? Moeten we hier voorzien in bouwvoorschriften? En wat met het juridisch statuut van DAO’s, de “decentralized autonomous organizations”? En laat ons ook de geschillenbeslechting bij problemen in de metaverse niet vergeten. Waar moeten we dit geschil lokaliseren? Welk recht moet worden toegepast en welke rechtscolleges zijn dan bevoegd?

Dat is maar een summier overzicht van de vele juridische vragen die zich in de metaverse zullen stellen en waar advocaten mee te maken zullen krijgen.

Maar niet alleen ook juridisch vlak, ook op economisch vlak biedt de metaverse opportuniteiten voor de advocatuur, en zien we advocaten reeds de eerste voorzichtige stappen in de metaverse zetten. Voornamelijk in de USA zijn er al verschillende advocatenkantoren die zich profileren als metaverse lawyers en VR-injury lawyers  en die proberen een business case te maken van compliance en litigation in de metaverse.

Advocatuur

Maar dat is natuurlijk de enige opportuniteit die zich stelt voor de advocatuur. Seminaries, meetings met klanten, het kan allemaal in een virtuele omgeving binnen de metaverse. Net als geschillenbeslechting. In Columbia heeft rechter Maria Quinones Triana’s op 15 februari 2023 een eerste hoorzitting in Horizon World (Meta) georganiseerd. ( Colombia court moves to metaverse to host hearing | Reuters ) En ondertussen heeft ook het Abu Dhabi Global Market Arbitration Centre bemiddeling in de metaverse mogelijk gemaakt. (Abu Dhabi Global Market launches Mediation in the Metaverse (adgm.com)

Ondertussen hebben ook heel wat advocatenkantoren een kantoor in de metaverse opgericht. De Canadese advocate Madaline Zannes bijvoorbeeld ( Bing Video’s ) die ook de Metaverse Bar Association heeft opgericht. (Metaverse Bar Association | Educating Lawyers with Web3 & Blockchain (metba.io) En het Belgische metaversebedrijf Threedee World heeft zelfs een eigen metaverse gebouwd voor de legal community  Lawland ( Fairtual Technologies | Lawland ) met een eigen Lawland app. ( (1) Lawland | For Legal & Finance – Support Creators Content )

De metaverse is dus here to stay, en zal ook op de advocatuur een enorme impact hebben.

@MichelMaus

#metaverse #dao #advocatuur

Meer informatie over dit topic?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be